Դրամ հաշվող և ստուգող մեքենաներ

[URIS id=1119]

ԹՂԹԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ SC 8100                                                        ԹՂԹԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ Semtom 900

ԹՂԹԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ RBC 1003BK                                                  ԹՂԹԱԴՐԱՄ ՀԱՇՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ MSB-30