ՈՒՂՂԵՓԱԿՈՑՆԵՐ

ZENIA ուղղեփակոցները համալրված են մինչև 7մ երկարությամբ սլաքով և նախատեսված են բացօթյա աշխատանքի համար: Ուղղեփակոցի իրանը ծածկում է մեխանիկական մասերը և կառավարման  էլեկտրոնային համակարգը: Տվյալ տեսակը ապահովում է անխափան աշխատանք -20С մինչև +50С ջերմաստիճանային միջակայքում: Իհարկե, նման մեխանիզմի տեղադրման համար անհրաժեշտ է բետոնային հիմք:
 
Առաջարկվող մոդելներն են՝ ZENIA 230V, XF106, XF306T1, BC-206  և այլն: