Տպող առևտրի կշեռքներ

[URIS id=1145]

Առևտրի կշեռք CAS (ԿՈՐԵԱ)                                                                                             MK-6.2-R2L

Առևտրի տպող կշեռքներ ТВ-S_RP3                                                                                Առևտրի կշեռք ТВ-M-600.2-RP3